THE RED BARN FARMALL COLLECTION

 

 

DISCLAIMER

 

Alle merknamen zijn eigendom  van de originele  rechthebbenden. De op deze site gebruikte merknamen  worden  hier alleen gebruikt voor identificatie-doeleinden.

Foto's op deze website gebruikt, zijn eigendom van de webmaster of van derden voorzien van bronvermelding. Deze foto's mogen niet worden gebruikt voor ongeacht welk doeleind dan ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Neem voor het vragen van toestemming contact op via klaasje.schotsman@hotmail.com

 

Op de hele website is het Nederlands recht van toepassing, zoals in de Auteurswet artikel 15.

Mocht u als bezoeker menen enig recht te doen gelden op enig op deze site gepu-bliceerd   materiaal neem dan contact op via het mailadres klaasje.schotsman@hotmail.com .

De webmaster betrekt zijn materiaal  voor deze site uit een veelheid van bronnen. Hierdoor kan het voorkomen dat er foutjes op deze site staan die ter goeder trouw zijn overgenomen.  Mocht u als bezoeker zo een foutje vinden acht de webmaster u moreel verplicht dit voorzien van overtuigend bewijs in woord en op schrift te melden via klaasje.schotsman@hotmail.com . De webmaster houdt zich het recht voor om niet elke inbreng op de site te herstellen of te rectificeren.

 

Uw bericht op deze site? Vragen of opmerkingen? Stuur het naar dit mailadres  |  klaasje.schotsman@hotmail.com
Totaal bezoekersaantal;